O projekte

Biblia za rok je originálny a neziskový kresťanský projekt. Hlavnou inšpiráciou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie. Počas celého roka prinesieme chronologicky, jednoducho a s porozumením príbehy a fakty z Biblie.

Každý týždeň v 30 minútovom videu budú zrhnuté aktuálne biblické témy z posledného týždňa a k tomu naviac pridáme plán čítania na 7 dní vopred s krátkym vysvetlením.

„Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu“

O nás

Patríme ku kresťanom, ktorých cieľom je podpora základných biblických hodnôt na Slovensku a v Čechách.

Veríme, že Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu a Boh sa vie svojou láskou a mocou dotknúť každého človeka.

Tím, ktorý tvorí celý projekt „biblizarok“, je zložený z dlhoročných kresťanov. Naším cieľom je nedenominačne poukazovať na fakty z biblie, bez ohľadu na použitý biblický preklad. Nezameriavame sa na výklad biblie, ale o prepojenie historických súvislostí.

Moderátor (Marián Kapusta) a jeho hostia vo videách sú kresťanmi viac ako 20 rokov a majú za sebou niekoľkoročné štúdium biblie u nás a aj v zahraničí.

Realizačný tím

Podpora

Ďakujeme všetkým za povzbudenia a podporu. Aj vďaka Vášmu finančnému daru sa môže Božie slovo dostávať pravidelne k Vám. Veríme, že Vaša podpora nám pomôže vytvoriť ešte vyššiu kvalitu projektu "bibliazarok"

Číslo účtu: SK70 1100 0000 0026 2837 1869 do poznámky napíšte: bibliazarok

ĎAKUJEME!

Kontakt

V prípade otázok nám napíšte na [email protected] a bude nám potešením vám odpovedať: