O projekte

Biblia za rok je originálny a neziskový kresťanský projekt a jeho hlavnou inšpiráciou je ponúknuť moderným spôsobom pravidelné čítanie Biblie.  Počas celého roka prinesieme jednoducho a s porozumením príbehy a fakty z Biblie. Pripravili sme pre vás štyri plány denného čítania:

Študijný plán je detailné kánonické štúdium. Každý týždeň je video predstavenie čítanej pasáže a navyše každý deň vysvetlenie čítaných kapitol v krátkom videu. Plán ponúka porozumenie Biblie v historickom kontexte, so zaujímavosťami a dôkladné vysvetlenie každej prečítanej kapitoly.

Tematický plán je denné čítanie v ktorom sa preberie 13 základných oblastí z kresťanského života. Každá téma obsahuje štyri podtémy, ktoré budú spracované v "kartičkách" s vyznaním biblických veršov. Navyše každý týždeň sú jednotlivé kategórie vysvetlené v 30 minútovom videu.

Chronologický plán, ktorý sa číta podľa toho, ako historicky nasledovali dané udalosti a ponúka lepšie porozumenie časových súvislostí v Biblii. Navyše každý týždeň v 30 minútovom videu budú zhrnuté aktuálne biblické témy z posledného týždňa a k tomu pridáme plán čítania na 7 dní vopred s krátkym vysvetlením.

Plán 365 biblických povzbudení je denné čítanie, v ktorom sú pripravené kombinované pasáže zo Starej zmluvy, Novej zmluvy a múdroslovných kníh ako Žalmy a Príslovia. V tomto pláne sú na každý deň pripravené krátke 6 minútové videá s povzbudením a odborným výkladom alebo komentárom.

Nech už si vyberiete ktorýkoľvek plán, získate iný náhľad do Božieho slova a novú múdrosť na každý deň.

„Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu“

„Žiadna prekážka, žiadny problém nie je väčší ako slovo, ktoré je zapísane v Biblii“

O nás

Patríme ku kresťanom, ktorých cieľom je podpora základných biblických hodnôt na Slovensku a v Čechách.

Veríme, že Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu a Boh sa vie svojou láskou a mocou dotknúť každého človeka.

Tím, ktorý tvorí celý projekt „biblizarok“, je zložený z dlhoročných kresťanov. Naším cieľom je nedenominačne poukazovať na fakty z biblie, bez ohľadu na použitý biblický preklad. Nezameriavame sa na výklad biblie, ale o prepojenie historických súvislostí.

Moderátor (Marián Kapusta) a jeho hostia vo videách sú kresťanmi viac ako 20 rokov a majú za sebou niekoľkoročné štúdium biblie u nás a aj v zahraničí.

Realizačný tím

Podpora

Ďakujeme všetkým za povzbudenia a podporu. Aj vďaka Vášmu finančnému daru sa môže Božie slovo dostávať pravidelne k Vám. Veríme, že Vaša podpora nám pomôže vytvoriť ešte vyššiu kvalitu projektu "bibliazarok"

Číslo účtu: SK38 7500 0000 0040 3126 5624 do poznámky napíšte: bibliazarok

ĎAKUJEME!

Kontakt

V prípade otázok nám napíšte na info@bibliazarok.sk a bude nám potešením vám odpovedať: