Podpora projektu Biblia za rok

Ďakujeme všetkým za povzbudenia a podporu. Aj vďaka Vášmu finančnému daru sa môže Božie slovo dostávať pravidelne k Vám. Veríme, že Vaša podpora nám pomôže vytvoriť ešte vyššiu kvalitu projektu "bibliazarok"

Príspevky môžete posielať na číslo účtu

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2837 1869
poznámka pre prijímateľa: bibliazarok

Alebo môžete oskenovať nasledujúci QR kód vo svojej platobnej aplikácii na mobile:

  PayBySquare kód

ĎAKUJEME!