Chronologický plán čítania Biblie za 1 rok

V aplikácii Biblia nájdete tento plán: Chronologický plán čítania Biblie od Blue Letter Bible.

DeňDátumKapitolyOdkazy
1.1. jan.Genezis 1-3 Doplnkové video
2.2. jan.Genezis 4-7
3.3. jan.Genezis 8-11
4.4. jan.Jób 1-5
5.5. jan.Jób 6-9
6.6. jan.Jób 10-13
7.7. jan.Jób 14-16
8.8. jan.Jób 17-20 Zhrnutie 1. týždňa
9.9. jan.Jób 21-23
10.10. jan.Jób 24-28
11.11. jan.Jób 29-31
12.12. jan.Jób 32-34
13.13. jan.Jób 35-37
14.14. jan.Jób 38-39
15.15. jan.Jób 40-42 Zhrnutie 2. týždňa
16.16. jan.Genezis 12-15
17.17. jan.Genezis 16-18
18.18. jan.Genezis 19-21
19.19. jan.Genezis 22-24
20.20. jan.Genezis 25-26
21.21. jan.Genezis 27-29
22.22. jan.Genezis 30-31 Zhrnutie 3. týždňa
23.23. jan.Genezis 32-34
24.24. jan.Genezis 35-37
25.25. jan.Genezis 38-40
26.26. jan.Genezis 41-42
27.27. jan.Genezis 43-45
28.28. jan.Genezis 46-47
29.29. jan.Genezis 48-50 Zhrnutie 4. týždňa
30.30. jan.Exodus 1-3
31.31. jan.Exodus 4-6
32.1. feb.Exodus 7-9
33.2. feb.Exodus 10-12
34.3. feb.Exodus 13-15
35.4. feb.Exodus 16-18
36.5. feb.Exodus 19-21 Zhrnutie 5. týždňa
37.6. feb.Exodus 22-24
38.7. feb.Exodus 25-27
39.8. feb.Exodus 28-29
40.9. feb.Exodus 30-32
41.10. feb.Exodus 33-35
42.11. feb.Exodus 36-38
43.12. feb.Exodus 39-40 Zhrnutie 6. týždňa
44.13. feb.Levitikus 1-4
45.14. feb.Levitikus 5-7
46.15. feb.Levitikus 8-10
47.16. feb.Levitikus 11-13
48.17. feb.Levitikus 14-15
49.18. feb.Levitikus 16-18
50.19. feb.Levitikus 19-21 Zhrnutie 7. týždňa
51.20. feb.Levitikus 22-23
52.21. feb.Levitikus 24-25
53.22. feb.Levitikus 26-27
54.23. feb.Numeri 1-2
55.24. feb.Numeri 3-4
56.25. feb.Numeri 5-6
57.26. feb.Numeri 7 Zhrnutie 8. týždňa
58.27. feb.Numeri 8-10
59.28. feb.Numeri 11-13
60.1. mar.Numeri 14-15, Žalmy 90
61.2. mar.Numeri 16-17
62.3. mar.Numeri 18-20
63.4. mar.Numeri 21-22
64.5. mar.Numeri 23-25 Zhrnutie 9. týždňa
65.6. mar.Numeri 26-27
66.7. mar.Numeri 28-30
67.8. mar.Numeri 31-32
68.9. mar.Numeri 33-34
69.10. mar.Numeri 35-36
70.11. mar.Deuteronómium 1-2
71.12. mar.Deuteronómium 3-4 Zhrnutie 10. týždňa
72.13. mar.Deuteronómium 5-7
73.14. mar.Deuteronómium 8-10
74.15. mar.Deuteronómium 11-13
75.16. mar.Deuteronómium 14-16
76.17. mar.Deuteronómium 17-20
77.18. mar.Deuteronómium 21-23
78.19. mar.Deuteronómium 24-27 Zhrnutie 11. týždňa
79.20. mar.Deuteronómium 28-29
80.21. mar.Deuteronómium 30-31
81.22. mar.Deuteronómium 32-34, Žalmy 91
82.23. mar.Jozua 1-4
83.24. mar.Jozua 5-8
84.25. mar.Jozua 9-11
85.26. mar.Jozua 12-15 Zhrnutie 12. týždňa
86.27. mar.Jozua 16-18
87.28. mar.Jozua 19-21
88.29. mar.Jozua 22-24
89.30. mar.Sudcov 1-2
90.31. mar.Sudcov 3-5
91.1. apr.Sudcov 6-7
92.2. apr.Sudcov 8-9 Zhrnutie 13. týždňa
93.3. apr.Sudcov 10-12
94.4. apr.Sudcov 13-15
95.5. apr.Sudcov 16-18
96.6. apr.Sudcov 19-21
97.7. apr.Rút 1-4
98.8. apr.1. Samuelova 1-3
99.9. apr.1. Samuelova 4-8 Zhrnutie 14. týždňa
100.10. apr.1. Samuelova 9-12
101.11. apr.1. Samuelova 13-14
102.12. apr.1. Samuelova 15-17
103.13. apr.1. Samuelova 18-20, Žalmy 11, 59
104.14. apr.1. Samuelova 21-24
105.15. apr.Žalmy 7, 27, 31, 34, 52
106.16. apr.Žalmy 56, 120, 140-142 Zhrnutie 15. týždňa
107.17. apr.1. Samuelova 25-27
108.18. apr.Žalmy 17, 35, 54, 63
109.19. apr.1. Samuelova 28-31, Žalmy 18
110.20. apr.Žalmy 121, 123-125, 128-130
111.21. apr.2. Samuelova 1-4
112.22. apr.Žalmy 6, 8-10, 14, 16, 19, 21
113.23. apr.1. kroník 1-2 Zhrnutie 16. týždňa
114.24. apr.Žalmy 43-45, 49, 84-85, 87
115.25. apr.1. kroník 3-5
116.26. apr.Žalmy 73, 77-78
117.27. apr.1. kroník 6
118.28. apr.Žalmy 81, 88, 92-93
119.29. apr.1. kroník 7-10
120.30. apr.Žalmy 102-104 Zhrnutie 17. týždňa
121.1. máj1. kroník 11-12, 2. Samuelova 5
122.2. májŽalmy 133
123.3. májŽalmy 106-107
124.4. máj1. kroník 13-16
125.5. májŽalmy 1-2, 15, 22-24, 47, 68
126.6. májŽalmy 89, 96, 100-101, 105, 132
127.7. máj1. kroník 17, 2. Samuelova 6-7 Zhrnutie 18. týždňa
128.8. májŽalmy 25, 29, 33, 36, 39
129.9. máj1. kroník 18, 2. Samuelova 8-9
130.10. májŽalmy 50, 53, 60, 75
131.11. máj1. kroník 19, 2. Samuelova 10, Žalmy 20
132.12. májŽalmy 65-67, 69-70
133.13. máj1. kroník 20, 2. Samuelova 11-12
134.14. májŽalmy 32, 51, 86, 122 Zhrnutie 19. týždňa
135.15. máj2. Samuelova 13-15
136.16. májŽalmy 3-4, 12-13, 28, 55
137.17. máj2. Samuelova 16-18
138.18. májŽalmy 26, 40, 58, 61-62, 64
139.19. máj2. Samuelova 19-21
140.20. májŽalmy 5, 38, 41-42
141.21. máj2. Samuelova 22-23, Žalmy 57 Zhrnutie 20. týždňa
142.22. májŽalmy 95, 97-99
143.23. máj1. kroník 21-22, 2. Samuelova 24, Žalmy 30
144.24. májŽalmy 108-110
145.25. máj1. kroník 23-25
146.26. májŽalmy 131, 138-139, 143-145
147.27. máj1. kroník 26-29, Žalmy 127
148.28. májŽalmy 111-118 Zhrnutie 21. týždňa
149.29. máj1. kráľov 1-2, Žalmy 37, 71, 94
150.30. májŽalmy 119
151.31. máj1. kráľov 3-4
152.1. jún2. kroník 1, Žalmy 72
153.2. júnVeľpieseň 1-8
154.3. júnPríslovia 1-3
155.4. júnPríslovia 4-6 Zhrnutie 22. týždňa
156.5. júnPríslovia 7-9
157.6. júnPríslovia 10-12
158.7. júnPríslovia 13-15
159.8. júnPríslovia 16-18
160.9. júnPríslovia 19-21
161.10. júnPríslovia 22-24
162.11. jún1. kráľov 5-6, 2. kroník 2-3 Zhrnutie 23. týždňa
163.12. jún1. kráľov 7, 2. kroník 4
164.13. jún1. kráľov 8, 2. kroník 5
165.14. jún2. kroník 6-7, Žalmy 136
166.15. júnŽalmy 134, 146-150
167.16. jún1. kráľov 9, 2. kroník 8
168.17. júnPríslovia 25-26
169.18. júnPríslovia 27-29 Zhrnutie 24. týždňa
170.19. júnKazateľ 1-6
171.20. júnKazateľ 7-12
172.21. jún1. kráľov 10-11, 2. kroník 9
173.22. júnPríslovia 30-31
174.23. jún1. kráľov 12-14
175.24. jún2. kroník 10-12
176.25. jún1. kráľov 15, 2. kroník 13-16 Zhrnutie 25. týždňa
177.26. jún1. kráľov 16, 2. kroník 17
178.27. jún1. kráľov 17-19
179.28. jún1. kráľov 20-21
180.29. jún1. kráľov 22, 2. kroník 18
181.30. jún2. kroník 19-23
182.1. júlAbdiáš 1, Žalmy 82-83
183.2. júl2. kráľov 1-4 Zhrnutie 26. týždňa
184.3. júl2. kráľov 5-8
185.4. júl2. kráľov 9-11
186.5. júl2. kráľov 12-13, 2. kroník 24
187.6. júl2. kráľov 14, 2. kroník 25
188.7. júlJonáš 1-4
189.8. júl2. kráľov 15, 2. kroník 26
190.9. júlIzaiáš 1-4 Zhrnutie 27. týždňa
191.10. júlIzaiáš 5-8
192.11. júlAmos 1-5
193.12. júlAmos 6-9
194.13. júl2. kroník 27, Izaiáš 9-12
195.14. júlMicheáš 1-7
196.15. júl2. kráľov 16-17, 2. kroník 28
197.16. júlIzaiáš 13-17 Zhrnutie 28. týždňa
198.17. júlIzaiáš 18-22
199.18. júlIzaiáš 23-27
200.19. júl2. kráľov 18, 2. kroník 29-31, Žalmy 48
201.20. júlOzeáš 1-7
202.21. júlOzeáš 8-14
203.22. júlIzaiáš 28-30
204.23. júlIzaiáš 31-34 Zhrnutie 29. týždňa
205.24. júlIzaiáš 35-36
206.25. júlIzaiáš 37-39, Žalmy 76
207.26. júlIzaiáš 40-43
208.27. júlIzaiáš 44-48
209.28. júl2. kráľov 19, Žalmy 46, 80, 135
210.29. júlIzaiáš 49-53
211.30. júlIzaiáš 54-58 Zhrnutie 30. týždňa
212.31. júlIzaiáš 59-63
213.1. aug.Izaiáš 64-66
214.2. aug.2. kráľov 20-21
215.3. aug.2. kroník 32-33
216.4. aug.Nahum 1-3
217.5. aug.2. kráľov 22-23, 2. kroník 34-35
218.6. aug.Sofoniáš 1-3 Zhrnutie 31. týždňa
219.7. aug.Jeremiáš 1-3
220.8. aug.Jeremiáš 4-6
221.9. aug.Jeremiáš 7-9
222.10. aug.Jeremiáš 10-13
223.11. aug.Jeremiáš 14-17
224.12. aug.Jeremiáš 18-22
225.13. aug.Jeremiáš 23-25 Zhrnutie 32. týždňa
226.14. aug.Jeremiáš 26-29
227.15. aug.Jeremiáš 30-31
228.16. aug.Jeremiáš 32-34
229.17. aug.Jeremiáš 35-37
230.18. aug.Jeremiáš 38-40, Žalmy 74, 79
231.19. aug.2. kráľov 24-25, 2. kroník 36
232.20. aug.Habakuk 1-3 Zhrnutie 33. týždňa
233.21. aug.Jeremiáš 41-45
234.22. aug.Jeremiáš 46-48
235.23. aug.Jeremiáš 49-50
236.24. aug.Jeremiáš 51-52
237.25. aug.Náreky 1-2
238.26. aug.Náreky 3-5
239.27. aug.Ezechiel 1-4 Zhrnutie 34. týždňa
240.28. aug.Ezechiel 5-8
241.29. aug.Ezechiel 9-12
242.30. aug.Ezechiel 13-15
243.31. aug.Ezechiel 16-17
244.1. sep.Ezechiel 18-20
245.2. sep.Ezechiel 21-22
246.3. sep.Ezechiel 23-24 Zhrnutie 35. týždňa
247.4. sep.Ezechiel 25-27
248.5. sep.Ezechiel 28-30
249.6. sep.Ezechiel 31-33
250.7. sep.Ezechiel 34-36
251.8. sep.Ezechiel 37-39
252.9. sep.Ezechiel 40-42
253.10. sep.Ezechiel 43-45 Zhrnutie 36. týždňa
254.11. sep.Ezechiel 46-48
255.12. sep.Joel 1-3
256.13. sep.Daniel 1-3
257.14. sep.Daniel 4-6
258.15. sep.Daniel 7-9
259.16. sep.Daniel 10-12
260.17. sep.Ezdráš 1-3 Zhrnutie 37. týždňa
261.18. sep.Ezdráš 4-6, Žalmy 137
262.19. sep.Aggeus 1-2
263.20. sep.Zachariáš 1-4
264.21. sep.Zachariáš 5-9
265.22. sep.Zachariáš 10-14
266.23. sep.Ester 1-5
267.24. sep.Ester 6-10 Zhrnutie 38. týždňa
268.25. sep.Ezdráš 7-10
269.26. sep.Nehemiáš 1-5
270.27. sep.Nehemiáš 6-7
271.28. sep.Nehemiáš 8-10
272.29. sep.Nehemiáš 11-13, Žalmy 126
273.30. sep.Malachiáš 1-3 Doplnkové video
274.1. okt.Ján 1, Lukáš 1 Zhrnutie 39. týždňa
275.2. okt.Lukáš 2, Matúš 1 Doplnkové video
276.3. okt.Matúš 2 Doplnkové video
277.4. okt.Lukáš 3, Marek 1, Matúš 3 Doplnkové video
278.5. okt.Lukáš 4-5, Matúš 4 Doplnkové video
279.6. okt.Ján 2-4
280.7. okt.Marek 2, Matúš 8
281.8. okt.Ján 5 Zhrnutie 40. týždňa
282.9. okt.Lukáš 6, Marek 3, Matúš 12
283.10. okt.Matúš 5-7
284.11. okt.Lukáš 7, Matúš 9
285.12. okt.Matúš 11
286.13. okt.Lukáš 11
287.14. okt.Lukáš 8, Matúš 13
288.15. okt.Marek 4-5 Zhrnutie 41. týždňa
289.16. okt.Matúš 10
290.17. okt.Lukáš 9, Marek 6, Matúš 14 Doplnkové video
291.18. okt.Ján 6
292.19. okt.Marek 7, Matúš 15
293.20. okt.Marek 8, Matúš 16
294.21. okt.Marek 9, Matúš 17
295.22. okt.Matúš 18 Zhrnutie 42. týždňa
296.23. okt.Ján 7-8
297.24. okt.Ján 9-10
298.25. okt.Lukáš 10 Doplnkové video
299.26. okt.Lukáš 12-13
300.27. okt.Lukáš 14-15
301.28. okt.Lukáš 16-17
302.29. okt.Ján 11 Zhrnutie 43. týždňa
303.30. okt.Lukáš 18
304.31. okt.Marek 10, Matúš 19
305.1. nov.Matúš 20-21
306.2. nov.Lukáš 19
307.3. nov.Ján 12, Marek 11
308.4. nov.Marek 12, Matúš 22
309.5. nov.Lukáš 20-21, Matúš 23 Zhrnutie 44. týždňa
310.6. nov.Marek 13
311.7. nov.Matúš 24
312.8. nov.Matúš 25
313.9. nov.Marek 14, Matúš 26
314.10. nov.Ján 13, Lukáš 22 Doplnkové video
315.11. nov.Ján 14-17
316.12. nov.Marek 15, Matúš 27 Zhrnutie 45. týždňa
317.13. nov.Ján 18-19, Lukáš 23
318.14. nov.Marek 16, Matúš 28
319.15. nov.Ján 20-21, Lukáš 24
320.16. nov.Skutky apoštolov 1-3 Doplnkové video
321.17. nov.Skutky apoštolov 4-6
322.18. nov.Skutky apoštolov 7-8
323.19. nov.Skutky apoštolov 9-10 Zhrnutie 46. týždňa
324.20. nov.Skutky apoštolov 11-12
325.21. nov.Skutky apoštolov 13-14 Doplnkové video
326.22. nov.Jakubov 1-5
327.23. nov.Skutky apoštolov 15-16
328.24. nov.Galaťanom 1-3
329.25. nov.Galaťanom 4-6
330.26. nov.Skutky apoštolov 17 Zhrnutie 47. týždňa
331.27. nov.1. Tesaloničanom 1-5, 2. Tesaloničanom 1-3
332.28. nov.Skutky apoštolov 18-19
333.29. nov.1. Korinťanom 1-4
334.30. nov.1. Korinťanom 5-8
335.1. dec.1. Korinťanom 9-11
336.2. dec.1. Korinťanom 12-14
337.3. dec.1. Korinťanom 15-16 Zhrnutie 48. týždňa
338.4. dec.2. Korinťanom 1-4
339.5. dec.2. Korinťanom 5-9
340.6. dec.2. Korinťanom 10-13
341.7. dec.Rimanom 1-3 Doplnkové video
342.8. dec.Rimanom 4-7 Doplnkové video
343.9. dec.Rimanom 8-10
344.10. dec.Rimanom 11-13 Zhrnutie 49. týždňa
345.11. dec.Rimanom 14-16
346.12. dec.Skutky apoštolov 20-23
347.13. dec.Skutky apoštolov 24-26
348.14. dec.Skutky apoštolov 27-28
349.15. dec.Filemonovi 1, Kolosanom 1-4
350.16. dec.Efezanom 1-6
351.17. dec.Filipanom 1-4 Zhrnutie 50. týždňa
352.18. dec.1. Timotejovi 1-6
353.19. dec.Títovi 1-3
354.20. dec.1. Petrov 1-5
355.21. dec.Hebrejom 1-6
356.22. dec.Hebrejom 7-10
357.23. dec.Hebrejom 11-13
358.24. dec.2. Timotejovi 1-4 Zhrnutie 51. týždňa
359.25. dec.2. Petrov 1-3, Júdov 1
360.26. dec.1. Jánov 1-5
361.27. dec.2. Jánov 1, 3. Jánov 1
362.28. dec.Zjavenie Jána 1-5
363.29. dec.Zjavenie Jána 6-11
364.30. dec.Zjavenie Jána 12-18
365.31. dec.Zjavenie Jána 19-22 Zhrnutie 52. týždňa