Prečítajte Bibliu za rok

Plán 365 povzbudení

denné čítanie, v ktorom sú pripravené kombinované pasáže zo Starej zmluvy, Novej zmluvy a múdroslovných kníh ako Žalmy a Príslovia. V tomto pláne sú na každý deň pripravené krátke 6 minútové videá s povzbudením a odborným výkladom alebo komentárom. Pokračovať na tento plán

Plán Chronologický

Číta sa podľa toho, ako historicky nasledovali dané udalosti a ponúka lepšie porozumenie časových súvislostí v Biblii. Navyše každý týždeň v 30 minútovom videu budú zhrnuté aktuálne biblické témy z posledného týždňa a k tomu pridáme plán čítania na 7 dní vopred s krátkym vysvetlením. Pokračovať na tento plán

Nech už si vyberiete ktorýkoľvek plán, získate iný náhľad do Božieho slova a novú múdrosť na každý deň.
„Biblia je slovo inšpirované Bohom na každý deň a pre každú životnú situáciu“
„Žiadna prekážka, žiadny problém nie je väčší ako slovo, ktoré je zapísane v Biblii“

Ďakujeme všetkým za povzbudenia a podporu. Aj vďaka Vášmu finančnému daru sa môže Božie slovo dostávať pravidelne k Vám. Veríme, že Vaša podpora nám pomôže vytvoriť ešte vyššiu kvalitu projektu "bibliazarok"
číslo účtu: SK70 1100 0000 0026 2837 1869
do poznámky napíšte: bibliazarok

ĎAKUJEME!


Prečo prečítať celú Bibliu pravidelne podľa plánu?

Ako úspešne dokončiť plán čítania?

Sledujte tiež na